Medborgarmöte om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Klippan

Klippans kommun och Polisen bjuder in allmänheten till ett öppet möte om hur kommunen arbetar med att öka tryggheten och stärka det brottsförebyggande arbetet. På plats att leda mötet kommer både kommunens brottsförebyggare Henrik Ehrenberg och kommunpolis Max Staude att vara. Polisens senaste trygghetsmätning kommer att presenteras och det kommer att diskuteras grannsamverkan.

Välkommen till Åbyskolans aula i Klippan den 23 maj klockan 18.30–20.00.

Välkommen att göra din röst hörd!