Årets Kretslöpare är Nordvästra Skånes biodlarförening

Den 16 maj fick Nordvästra Skånes biodlarförening ta emot priset Årets Kretslöpare på NSR-dagen i Helsingborg. Motiveringen till att de tilldelades priset var för deras viktiga arbete med att hålla växternas biologiska kretslopp vid liv. Med utmärkelsen Årets Kretslöpare vill NSR uppmärksamma engagemang som bidrar till det kretsloppsbaserade samhället.

Bin och humlor har stor betydelse för pollinering av både odlade och vilda växter. Jordbruksverket uppskattade år 2009 att det ekonomiska värdet av pollineringen av odlade grödor i Sverige var mellan 189 och 325 miljoner kronor. Utöver det tillkommer pollination av vilda växter, till exempel blåbär och hallon. Globalt sett är ungefär en tredjedel av den mat vi äter helt beroende av pollinerande insekter, och omkring 85 procent av pollineringen görs av honungsbin. Bin gör alltså inte bara honung, utan också livsviktiga insatser för människans överlevnad. Bisjukdomar och bekämpningsmedel har lett till att bin och humlor minskat drastiskt i antal över hela världen. Biodlarna ser till att växternas biologiska kretslopp hålls vid liv och utvecklas. De spelar en viktig roll både för honungsproduktionen men alltså också för pollineringen.

Prissumman är på 25 000 kronor och delas ut tillsammans med ett diplom.