VÄRLDSMEDBORGARE I KLIPPAN

”Thomas från Klippan” var en film som visades i TV sommaren 2015. Där reflekterade Thomas Holst och Thomas ”Totte” Ekberg över sin relation till uppväxtorten Klippan. De bor idag i Malmö och utanför Trelleborg och i filmen berättade de om fotboll och musik, lek och barndom i Klippan. En filmvisning i Klippan ledde till ett samarbete med Klippans kommun i ett större projekt – Världsmedborgare i Klippan. 

Världsmedborgare
Barn- och utbildningsnämden driver projektet Världsmedborgare i Klippan med målet att ”barn och unga i Klippans kommun får mötesplatser där deras relationer och framtidstro stärks”. Syftet är att kultur används i skolan så att ”barn och unga utvecklas till samhällsmedborgare med god självkänsla och ansvarsförmåga”. Projektet, som har stöd av Statens kulturråd och statliga integrationsbidrag, består av flera delar. Thomas och Totte samarbetar i sitt delprojekt med musiklärare på skolorna. Deras arbete stimulerar elevernas egen förmåga att skapa och känna delaktighet i den grupp man befinner sig i.

– Vi tror att man måste se sitt eget värde, att man måste kunna uppskatta sig själv. Först då ser man andra människors värde, menar Totte Ekberg efter ha jobbat en dag med elever i årskurs 9 på Snyggatorpskolan.

Totte och Thomas har arbetat med en grupp där några av eleverna är nyanlända och håller på att hitta sin plats i ett nytt sammanhang och finna vägar till det svenska språket. Ett bakomliggande syfte med projektet är att motverka mobbning och främlingsfientlighet. Att vara världsmedborgare innebär att inte se människor som ”vi eller dom”.

Klippans Centrum 2016
Thomas & Thomas har låtit eleverna använda den kända Torsson-låten Klippans Centrum i skapande syfte. Skolbarnen har gemensamt fått sätta ord till låten. Ett nytt arrangemang har flyttat fram sången trettio år i tiden.

– Det är elevernas egna ord som de använder när vi framför musiken, fortsätter Totte. Att våga ställa sig på en scen och sjunga, eller framträda för en grupp, stärker självkänslan.

Att man valt just Klippans Centrum som arbetsmaterial är ingen tillfällighet. Låten har blivit något av en signatur för Klippans
musikliv.

– Det finns en stolthet i Klippan över det rika musiklivet, säger Totte Ekberg som själv skrev musik till filmen ”Thomas i Klippan”. Klippan förknippas i allmänhet med musiken, det finns en tydlig koppling mellan Klippan och musik.

Vi tycker det är roligt om även vuxna i Klippan känner igen den här, fyller Thomas Holst i. Vår förhoppning är att en färdig låt kommer att kunna läggas upp på Spotify så att många kan lyssna på den där.

Drama, film och konst
I projektet Världsmedborgare i Klippan arbetar man även med drama, film och konst. Konstpedagogen Jasmine Cederqvist från Ljungbyhed har arbetat med klasserna F till årskurs 3. Eleverna har genom olika tekniker fått skapa konstverk där de fått uttrycka känslor och svar på frågan ”Vad är hemma för dig?” Konstverken har ställts ut på Konsthallen i Klippan.

 

Skolor har fått besök av dramapedagogen Axel Wigfors som har lett eleverna i samarbetsövningar. De har också fått prova på att improvisera i olika teaterövningar. På Bofinkenskolan och Vedby skola har eleverna arbetat med filmprojekt.

Berättarministeriet
Totte Ekberg håller också i ett delprojekt där han arbetar med det skrivna ordet. I en skrivarverkstad skall han stimulerar eleverna att uttrycka sig i skrift.

Han beskriver Berättarministeriet som ett roligt träningsläger i fantasi och berättande.

– Genom att berätta sin egen historia lär du dig något om dig själv, om andra och om världen, säger Totte. Att vi alla är unika, men när det gäller våra grundläggande behov är vi lika.

Olika kulturformer
Världsmedborgare i Klippan lyfter fram kulturen som en möjlighet att uttrycka sig. Genom musik, konst, film, dans och drama kan barn och ungdomar stärka sin identitet.

Att använda olika kulturformer parallellt med ordinarie skolarbete utvecklar skolbarnen till samhällsmedborgare med god självkänsla och ansvarsförmåga.