Al-Anon – hjälp för anhöriga åt alkoholister

På Al-Anons möten delar medlemmarna med sig av sina erfarenheter i tur och ordning och det ges inga råd utan det talas om vad var och en gjort, sen är det upp till var och en att välja själv hur man ska förbättra sitt liv. 

Genom att dela varandras erfarenheter går det att lösa sina egna problem. Alkoholism är en familjesjukdom som både missbrukare och anhöriga förnekar och döljer. Att erkänna att du dricker för mycket är enormt skamfyllt. Som anhörig går livet endast ut på att se till att försöka få denne på ett sådant humör att han eller hon inte dricker. Genom Al-Anon lär du dig att ansvaret inte är ditt som anhörig utan ansvaret är missbrukarens eget. Det är när du ändrar synsättet på dig själv som anhörig som du hjälper alkoholisten till att ta eget ansvar.

Känslor och beteende
Som anhörig måste du bearbeta dina känslor och beteende. Genom att komma på Al-Anons möten får du den hjälpen. På mötena är det bara fokus på de anhörigas liv och upplevelser och alla får prata utan att avbrytas.

Eftersom du endast presenterar dig med förnamn är du fortsatt anonym även efter du varit här. Det som sägs vid mötena, stannar i rummet. Alla du träffar vid Al-Anons möten är där av samma anledning.

Fantastisk gemenskap
Det är mycket skratt åt egna tillkortakommanden, humor behövs för att klara av tillvaron. Även om varje människas upplevelser och bakgrundshistoria är unik, är mönstren som anhöriga till beroendesjuka fastnar i och vilka konsekvenser det ger i deras liv lika.

Al-Anon är en fantastisk gemenskap där människor berättar om sig själva i omvänd ordning – allt det jobbiga och det vi inte vill erkänna först. Al-Anon har öppet varje torsdag mellan 19-20 för alla anhöriga som behöver stöd eller som vill prata av sig.