Priser och stipendier från Klippans kommun

Klippans kommun delade traditionsenligt ut sina stipendier och priser på årets sista fullmäktigemöte den 20 december.

Det blev ett positivt inslag för ledamöterna att avsluta året med att hedra några av kommunens medborgare som arbetar aktivt med kultur och inom föreningslivet. Dessutom visade man uppskattning genom att utdela byggnadsvårdspremiet till Bruksskolans ägare för deras arbete med att renovera skolans byggnader.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Michael Nemeti och Kultur- och fritidschef Arne Amnér höll i utdelningen av priser och stipendier.

Kulturpris
Kulturpriset på 10.000 kronor och en akvarell av Eva Rex gick till Torsten Hannrup för hans arbete om Bjersgårds och Gråmanstorps äldre historia. Torsten har efter grundlig forskning presenterat resultatet i sin bok ”Bjersgårdsarkivet – Gyllenstiernor på Bjersgård”.

Kulturstipendier
Kulturstipendier tilldelades Anita Larsson, 10.000 kronor, för publicering och marknadsföring av sin tredje bok. Övriga stipendier på 5.000 kronor gick till Alexander Persson, Rebecca Sharp och Rafael Modig. Alexander, som kommer från Klippan, är sångare i rockgruppen Future Idiots och arbetar med en musikvideo. Rebecca, som fick kulturpriset i fjol, arbetar nu på material till en utställning i Konsthallen i Klippan. Rafael, som liksom Rebecca kommer från Ljungbyhed, målar och fotograferar och har för avsikt att åka till Japan för att uppleva kulturen där.

Byggnadsvårdspremium
För sitt utmärkta arbete med att renovera Bruksskolan till flerfamiljshus fick Rickard och Camilla Olsson kommunens byggnadsvårdspremium. I motiveringen framhölls att stor omsorg har lagts ner på att bevara ursprungliga detaljer på byggnaden. Även skolans gymnastikbyggnaden, där paret själva bor, har renoverats på ett smakfullt sätt.

Föreningsledare
Årets pris till föreningsledare tilldelades Sune Arvidsson. Sune har under många år arbetat aktivt inom Klippans Brottarklubb. Han har varit engagerad inom dambrottningen, vilken genom Jenny Fransson fick en bronsmedalj vid OS i Rio.

BUN-priset
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Rune Persson och skolchef Rose-Marie Bergman överlämnade årets BUN-pris till personalen på Bofinkenskolan. Personalen, representerade av Susanne Månsson och Magdalena Axelsson, fick priset för sitt arbete med att genomföra undervisning och övrig verksamhet med gott resultat trots en omfattande ombyggnad. De skapade trygghet och trivsel under en turbulent tid.