Klippans kommun vill förbättra för det lokala näringslivet

Klippans kommun ska inom ramen för samarbetet ”Familjen Helsingborg” öka förståelsen för företagande hos politiker och tjänstemän. Anders Lindberg som arbetar som näringslivsutvecklare i Klippans kommun är drivande i processen.

Under året kommer vi genomgå utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” tillsammans med de andra kommunerna i Familjen Helsingborg.

– Genom utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” vill vi skapa bättre villkor och förenkla för företagarna i kontakten med kommunen, menar Anders Lindberg. ”Förenkla – helt enkelt” är en utbildning som är till för kommuner som vill förbättra sina kontakter med näringslivet.

Till grund för att Klippans kommun har valt att arbeta med ”Förenkla – helt enkelt” är Familjen Helsingborgs vision för näringslivsarbetet i de elva kommunerna: ”Det ska vara lättast i landet att starta eget, driva, utveckla och etablera företag”.
– Vi vill erbjuda det bästa klimatet för företagsamma människor, avslutar Anders Lindberg.