Tack!

Vi på Söderåsjournalen och Adapt Media vill tacka våra annonsörer och samarbetspartners för året som gått!

Speciellt vill vi tacka dig som använder Söderåsjournalen för att nå ut med information och marknadsföring. Utan dig som annonsör hade vi inte haft någon tidning att producera. Det är din goda vilja och ditt engagemang som gör att vi kan göra vår tidning, månad efter månad, år efter år. Vi hoppas att vårt samarbete fortsätter på samma goda sätt även 2017. Ett varmt tack för det här året!

Vi hoppas att du som läsare uppskattar Söderåsjournalen och tar till dig artiklar och lockas av erbjudanden från våra lokala butiker och företag. Det lokala näringslivet är en förutsättning för vår tidnings existens och utan dem blir det faktiskt ingen tidning. Handla hemmavid och stöd våra annonsörer! Då får du behålla både dina lokala butiker och din gratistidning!

Vi på Adapt Media vill också tacka alla våra övriga kunder för det gångna året! Vi producerar trycksaker och annat material till bygdens företag och butiker och vi hoppas på fortsatt gott sam-arbete. Med er har vi alltid personlig kontakt, vilket vi uppskattar och ser som en förutsättning för ett gott resultat.

Till våra läsare, annonsörer och samarbetspartners – En Riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

Daniel Kristensson
Ansv. utgivare Söderåsjournalen