Rose-Marie Bergman – skolchef

Landskronatös av födsel och ohejdad vana – så kan man kanske beskriva Rose-Marie Bergman, idag 57 år och skolchef i Klippans kommun sedan ett drygt år tillbaka.

Som skolchef har hon ansvar för den verksamhet som tar hand om mer än tre tusen barn och ungdomar i kommunen. Förskolorna, grundskolorna och gymnasieskolorna och dess personal har Rose-Marie som högsta chef.

Rose-Marie Bergman växte upp i Häljarp strax utanför Landskrona och har alltså hållit sig i de krokarna större delen av sitt liv. Även när hon studerade matematik, fysik och radiofysik vid Lunds universitet bodde hon kvar i Landskronatrakten.

Lärare
Rose-Marie ville bli lärare på grundskolan och när hon inte blev antagen på Lärarhögskolan läste hon enstaka kurser i naturvetenskapliga ämnen: matematik, fysik och radiofysik.
Efter dessa studier på universitetet i Lund så kunde hon så småningom komplettera
ämnesstudierna med ett praktiskt-pedagogisk studieår på Lärarhögskolan. Då blev hon behörig gymnasielärare, men eftersom det var lärare på grundskolan hon ville bli, så fick hon komplettera igen. Denna gång med studier i kemi. Kompetensen blev i slutändan således bred, hon kunde undervisa i samtliga naturvetenskapliga ämnen på såväl grundskola som gymnasieskola.
– Jag ville bli lärare, säger Rose-Marie. Jag känner att det är viktigt att alla, oavsett bakgrund, eller var du bor, får en bra start i livet. Det ska inte ha någon betydelse vilken lärare du får eller vilket klassrum du hamnar i. Vi ska ha en likvärdig skola.

Rektor och skolchef
Arbetet som lärare ledde till arbete som skolledare, där Rose-Marie kom att jobba som rektor på tre skolor i Landskrona. Det blev erfarenheter från såväl liten som stor skola, och dessutom på vuxenutbildning. Som rektor på Ven hade hon 18 elever och på Dammhagsskolan 550 elever, så spannet har varit stort. I Landskrona arbetade hon också ett par år med ”Levande centrum” där hon alltså fick arbeta mer brett med andra frågor än utbildning och barnsomsorg.

Rose-Marie gick sedan vidare till jobb som skolchef och utvecklingsstrateg i Kävlinge kommun innan hon kom till Klippan i augusti 2015.

Avstyckad gård
Redan som 22-åring hade Rose-Marie flyttat ut till en avstyckad gård utanför stan. Då hade hon och hennes dåvarande man några enstaka höns och gäss på gården, men någon riktig farmare har hon inte blivit. Nyligen så har hennes yngsta dotter lämnat boet, så nu är det bara maken och en katt kvar hemma.

Framtidsfrågor
En av Rose-Marie Bergmans stora uppgifter är att planera för kommunens framtida skolor. De äldre skolorna kan ha stort renoveringsbehov och ligger kanske inte där det bor mest barnfamiljer. Framtida bostadsområden påverkar i allra högsta grad var det kan vara lämpligt att placera en eventuell ny skola. Dessutom är det ekonomiskt svårt med alltför små skolor, vilket är problematiskt. Såväl föräldrar som politiker värdesätter små skolor nära elevernas hem. Med tanke på att kommunen nu satsar på ökat byggande av bostäder är det en uppgift som är viktig, men inte på något sätt enkel. Men framtiden har ju aldrig varit enkel, eller..?