Ting för storkar

Allt fler storkar syns i Söderåsbygden. Häckningar rapporteras.

Kanske blir det som tidigare i Gråmanstorp; att storkar häckar och att storkting kan ses (storkar samlas för parningslekar). Orsaken är mångårigt lyckade storkprojekt i Skåne, med utsläpp från inhägnaderna där storkungarna växter upp. Häckande storkar har funnits i Skåne sedan forntiden. Gråmanstorp hade bl a en häckningsplats på en ekpåle med hjulkrona. Den sattes upp 1851, hade häckande par till 1915. Då slog en blixt ned i närliggande gård, som brann ned. Storkarna flydde och återkom aldrig mer.