”Bernhards bi” gav IP

Ungdomarna i Hyllstofta fick hjälp från oväntat håll för att få en idrottsplats. Den anvisade ängen var ”svårspelad”.

Annat var det på Lokalföreningens gårdsplan, där föreståndare Bernhard Nilsson hade bikupor som då och då träffades med bollen, som varken bi eller bins ägare gillade. Ordning och reda på fotbollsspelandet efterlystes. Ett 30-tal boende samlades i Anderssons café i byn, som Georg Pålsson tagit initiativet till. Beslut om idrottsplats togs den 18 augusti 1936. Handlare August Ekstrand upplät mark. 1937 var det invigning, Lennart Atterwall från Klippan imponerade då med ett spjutkast över hela idrottsplatsen.