Cancer – forntida sjukdom

Sjukdomar är ofta på tal, särskilt cancer. Denna sjukdom anses ha kommit ur det moderna samhällets livsstil. Men cancer är äldre än så och beskrivs redan för drygt 5 000 år sedan.

Namnet cancer, som kommer från latinets kräfta, syftar på att tumören breder ut sig krypande och sätter sig fast i den normala vävnaden. Men namnet ”cancer” härstammar från grekiska läkaren Hippokrates (460-370 f v t).

Men det var Egypten som i forntiden var det framgångsrika landet på medicinens område. Och redan 3 000 år före vår tid (f v t) finns cancer beskriven i papyrusrullar.

Även om obduktioner gjordes i äldre tider så var det italienske läkaren Giovanni Morgagni som 1761 gjorde första systematiska obduktionen som lade grunden till vetenskapliga läran om cancer. Skotske kirurgen John Hunter (1728-1793) föreslog att vissa former av cancer kunde botas med kirurgi. Under 1800- och början av 1900-talet utvecklades kirurgi och strålbehandling – röntgenstrålen var upptäckt 1896. Strålbehandlingen kom till Sverige 1910.

Det dröjde till 1940-talet innan kirurgi kunde började användas allmänt vid cancerbehandling. Idag finns sex regionala cancercentrum i Sverige som samordnar cancervården.

Cancer var förr en så fruktad sjukdom att patienter inte upplystes om sin diagnos. Så är det inte längre. Men så finns idag framgångsrika behandlingsmetoder.