Frimurarna i Klippan 125 år

Den är nog Klippans äldsta nu aktiva förening, Klippans Frimurareförening, som bildades redan 1891. Ett jubileum på 125 år bär respekt med sig. Frimurarna är en sammanslutning som värnar om sina seder och bevarar sina traditioner väl.

Förbättring och förädling
Frimurarna är en förening som bygger på brödraskap där syftet är ”att verka för människans förbättring och förädling genom att främja ödmjukhet, tolerans och barmhärtighet samt att visa detta i ord och handling”. Idag har Svenska Frimurare Orden cirka 15.000 medlemmar, fördelade på drygt 150 loger eller brödraföreningar. I hela världen räknar man med 6 miljoner frimurare, men det finns många olika organisationer med skillnader i regler och traditioner som har utvecklats parallellt.

Brödraförening i Klippan
Frimurareföreningen i Klippan har ett upptagningsområde som motsvarar Klippans, Perstorps, Åstorps och Örkelljunga kommuner, men att man kommer härifrån är inte något krav för medlemskap. Föreningen tillhör Skånska Provinsiallogen.
– Föreningen är en brödraförening inom frimurarna, vilket skiljer sig något från logerna, berättar ordförande Tommy Malmström. Brödraföreningarna har inte gradgivningar som logerna, utan deras uppgift är att genom föredrag och instruktioner undervisa bröderna i det frimureriska arbetet, att underlätta för medlemmarna att göra logebesök samt att verka för rekrytering av nya medlemmar till Orden. Vi har idag en ändamålsenlig lokal på Torget 1. Vi är cirka 50 medlemmarna och har en träff i månaden.

Välgörenhet
Svenska Frimurare Orden och närstående stiftelser, som alla skapats genom gåvor och testamentariska förordnanden från frimurare och deras anhöriga, delar årligen ut 45 miljoner kronor till medicinsk forskning, social hjälpverksamhet och kultur. Varje år ger föreningen i Klippan bidrag till diakonin i antingen Klippan, Perstorp eller Åstorp.

Murare?
Tillhör frimurarna en yrkesgrupp som lägger sten på sten med murbruk emellan? Nja, en frimurare kan nog vara en murare till yrket, men frimureri är inte någon praktisk sysselsättning. Men begreppet ”frimurare” har sina rötter i medeltidens ”fria murare” som byggde katedraler, kloster och universitet. De deltog i byggen på flera olika platser och erhöll genom detta en god yrkesskicklighet. De ”fria murarna” fick arbetsledande befattningar och höll sina yrkeshemligheter inom kåren. Kunskaperna fördes vidare genom ett kontrollerat system som kom att innehålla ritualer. ”Frimureriet” orienterade sig med tiden bort från det praktiska och fick en teoretisk karaktär.

Det nutida frimureriet växte fram i England och Skottland under 1600-talets senare hälft och konsoliderades i London 1717. I Sverige genomfördes den första kända receptionen (upptagning av medlem) 1735.

Källa: wikipedia.se