Språkcafé i Klippan

Efter den stora flyktingströmmen förra året har behoven av olika former av stöd för asylsökande och nyanlända ökat. En betydelsefull hjälp för in-vandrare är träning i svenska språket, en nödvändighet för att klara sig bra i samhället. Att kunna språk är en viktig tillgång för oss alla när vi skall kommunicera med andra människor.

Språkcafé
Med stöd från Kultur-och fritidsförvaltningen i Klippan driver en grupp frivilliga ett språkcafé i lokaler intill Musikskolan, ingång på gaveln vid Preem. Till språkcaféet kan såväl asylsökanden som de som fått uppehållstillstånd komma och träna sin svenska. Den som vill hjälpa till, eller skall vi säga medverka, kan bara komma, någon föranmälan behövs inte.
– Vem som helst får komma, den som vill träna sin svenska och den som vill hjälpa till med att lära ut, säger Love Hetz som arbetar som integrations- och föreningssamordnare i Klippans kommun. Man behöver varken vara pedagog eller lärare, bara tycka om att träffa människor och ha roligt, för roligt är det!

Träffa svenskar
Den som har kommit till Sverige har möjlighet att bättra på sin svenska, eller kanske ta de första stegen i en dialog med en som bott i landet längre. Syftet blir på detta sätt dubbelt: språkträning, men även kontakt med etablerade svenskar.
– Vi använder en del pedagogiskt material som vi lånar från sfi, svenska för invandrare, fortsätter Love. Det är först och främst för att ha något att utgå ifrån. Ofta kommer samtalen igång ändå. En del har frågor om hur saker fungerar här i Klippan. Men ännu mer funderingar har nog de om oss som bott här länge och som är nyfikna på våra nya invånare. Språkcafé är en utmärkt källa till kunskap för oss alla. Här får du träffa människorna bakom statistiken och ryktena. Det ger en mer rättvis bild av verkligheten, anser jag.

På biblioteket
Även biblioteket i Klippan arrangerar språkcafé. Bibliotekarie Annelie Svensson och språkläraren Mats Olofsson på Komvux anordnar språkcafé 4 gånger per termin. Till senaste träffen kom ett tiotal personer.
– Kontakten med biblioteket kan vara viktig för en invandrare, säger Annelie när hon reflekterar över betydelsen av att ha språkcafé på biblioteket. Vi har ju material för språkträning på flera olika media. Lättlästa böcker för vuxna och barnböcker på svenska kan vara ett bra sätt att komma igång med läsning. Genom läsning förbättrar man sitt ordförråd. Sedan har vi ju ljudböcker, så genom att lyssna på en text i lugn och ro kan man lättare lära sig uttal och språkmelodi. Att läsa och lyssna på samma bok parallellt kan vara ett bra sätt att språkträna.

Röda korset i Ljungbyhed
Även Röda korset i Ljungbyhed har språkcafé för dem som bor på Migrationsverkets ankomstboende på Ljungbyhed Park. Den sociala samvaron betonas vid dessa träffar, då de boende endast finns här en kort tid, kanske bara några dagar. Man träffas i idrottshallen på Ljungbyhed park.
Språkcafé, ja. Vad innebär ordet café i begreppet? Jodå, man dricker kaffe också. Att lära sig svenska och ta del av den svenska kulturen innebär att man får kännedom om betydelsen av att ”fika”. En god, gammal svensk tradition, detta att sätta sig ner och språkas vid över en kopp kaffe!