Arne Amnér – Kultur- och fritidschef

En flyttfågel som har landat – så kan man beskriva Arne Amnér, kultur- och fritidschef i Klippans kommun sedan ett år tillbaka.

Arne, idag 53 år, har bott på ett flertal ställen i Sverige. Pappans arbete ledde till ett rörligt liv med ett boende i Göteborg, Malmö och, större delen av Arnes barndom, i Lund innan familjen kom till Falun. Idag har Arne slagit sig ned med egen familj utanför Hyllstofta.
Vägen till Klippans kommun har gått via arbetsliv i Falun, Stockholm, Visby och Osby. Arne utbildade sig till gymnasieingenjör, men yrkeslivet tog en annan vändning. Arbete som handbollstränare och fritidsledare ledde till ett yrkesliv inom ungdoms- och fritidsgårdsverksamhet. Som ung man kom Arne till Stockholm, där han bodde i ett tiotal år.
Någon grundutbildning för arbetet inom kultur- och fritidssektorn har Arne inte, men han har under årens lopp kompletterat sin arbetslivserfarenhet med lämpliga kurser och utbildningar. Genom åren har han också engagerat sig i sina barns och fosterbarns fritid, och varit idrottspappa och ledare i idrottsföreningar.

Gotland
När Arne och hustrun Lotta bildade familj lämnade de storstan för Visby. Arne arbetade med den kommunala ungdomsverksamheten på Gotland ett femtontal år och var även chef för kulturverksamheten där. Så småningom vände man blicken söderut mot Skåne, där Arne bott i sin barndom. Efter att familjen slagit sig ner på Krokens gård i Hyllstofta blev det ett veckopendlande till Visby för Arne och ett dagligt åkande till Landskrona för Lotta.
– Det var slitsamt, säger Arne. Men de tre barnen var så pass stora att de klarade sig bra på egen hand när det behövdes. Men nu arbetar vi båda i Klippans kommun. Nu borde man ju ha mer egen fritid, men det märks inte… Fast en gård på landet tar ju mycket tid, det är ju villa och sommarstuga på samma gång.

Utmaningar
Efter några år i Osby kommun är Arne Amnér sedan ett år tillbaka alltså chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Klippan. Ungefär sam-tidigt med Arne har det kommit ett flertal nya chefer i kommunen, liksom en del nya medarbetare inom Kultur & fritid.
– Det är något av ett generationsskifte, vilket har givit tillfälle till omorganisation, konstaterar Arne. Tjänsten som kulturutvecklare har varit vakant en tid, men är nu tillsatt. Där har vi en hel del att ta igen. Integrationsfrågorna är ständigt aktuella, då tänker jag inte bara på invandrare utan att även hbtq-personer, funktionshindrade och äldre skall känna sig trygga och delaktiga i samhället.

Föreningslivet
Eldsjälarna i kommunens föreningar tycks bli färre och där ser Arne det som viktigt att kommunen ger dem det stöd som de behöver. Flera andra viktiga arbetsuppgifter finns för kultur- och fritidschefen; att utveckla Sågen som mötesplats och få ett bra utnyttjande av idrottshallarna i kommunen är bara några exempel.
Även om Arne Amnér idag väljer att bli stannfågel så lär han inte komma upp i företrädaren Börje Noréns tjänstetid, 30 år. Men möjligheter att påverka kommunens kultur- och föreningsliv och ungdomars fritidssysselsättning lär han ha. Och det är ju faktiskt det som hans arbete går ut på!