När det rör till sig…

Att ha hus innebär att ha problem, säger man ibland. Visst, ett eget hus kräver sin kvinna, eller man. Klarar man bara att hålla jämna steg med det underhåll som krävs, så är nog det mesta till det bästa. Mycket kan krångla och ställa till besvär. Något som kräver uppmärksamhet är husets rör.

Rinnande vatten i hemmet har den moderna människan i Sverige vant sig vid för länge sedan. Vi vrider på en kran och livgivande vatten porlar behagligt. Vi använder vatten när vi lagar mat, diskar, tvättar, badar och duschar och överflödet rinner ut i… ja, vart tar det vägen? Avloppet är det enkla svaret.

Med vårt avloppsvatten följer en hel del som kanske inte borde vara där. Vi tillför vattnet tvål, rengöringsmedel, matrester, fett, hårtussar och mycket annat. I bästa fall tar ett reningsverk så småningom hand om det onödiga, men det är oundvikligen så att mycket fastnar i våra avloppsrör. Avlagringar av fett och annat växer i rören och risken för en propp ökar. Rören måste spolas.

Spolservice

Camilla och Morgan Sivius driver företaget Spolservice i Ljungbyhed. Camilla håller i det adminstrativa med bokföring och kundkontakter, men är också ute och spolar när arbetsbelastningen är hög. Morgan, Andreas och Roland är ordinarie personal ute på fältet och tar hand om kundernas praktiska problem. Företaget har funnits i tio år och har en stor del av sina arbeten i Klippans och Perstorps kommuner.

– Rören kan ha för dålig lutning eller en svacka och då samlas rester från hushållsvattnet där, säger Morgan när han beskriver upphovet till många av deras arbetsuppgifter. Så småningom kommer inte vattnet förbi, det har bildats en propp. En avloppspolning är nödvändig och då rycker vi ut. Vanligtvis lyckas vi få rent i rören genom en spolning med hetvatten, men ibland kan det vara annat som ställer till problem.

Regelbundet underhåll

Förutom att spola avloppsrör vid akut proppbildning är underhållsspolning en vanlig arbetsuppgift. Ett regelbundet underhåll gör att rören håller längre.

– Vi rekommenderar att man gör en underhållsspolning på sin villa vart femte år, fortsätter Morgan Sivius. Det är ett bra förebyggande arbete som är väl värt att göra. Man minskar risken för framtida problem, ett stopp i avloppsröret kan bli kostsamt och besvärligt. Man sparar tid och pengar.

Filmning

Problemen med avloppsrören kan vara många. Slitaget är ju osynligt för oss som bara skickar iväg vattnet i ett rör som försvinner ner i golvet någonstans. Har man gamla rör kan de skadas av små rörelser i marken och rörens skarvar kan släppa. Avlagringar av urin, så kallad urinsten, kan sätta sig i rören och bilda proppar. Om det behövs kan rören filmas med hjälp av utrustning som Spolservice i Ljungbyhed förfogar över. Man kan då få klarhet i vad som är problemet och åtgärda på bästa sätt.

Dygnet runt-jour

Den som får akuta problem behöver hjälp snarast. Ett avloppsstopp som ger översvämning kräver ett raskt agerande.

– Vi har dygnet runt-jour, berättar Morgan. I en rejäl knipa behöver en kund ett snabbt ingripande och då kommer vi så fort vi kan. Vi gör allt för att minska skadeverkningarna vid en akut situation.

Brett utbud av tjänster

Med den tekniska utrustning som Spolservice i Ljungbyhed disponerar kan man utföra en mängd närliggande arbeten. I vissa fall kan rötter från buskar och träd växa in i rören och då hjälper som regel inte en spolning utan det krävs att växtdelarna tas bort mekaniskt, så kallad rotfräsning. Man är auktoriserad Grön-Fri entreprenör och rengör tak från mossa och lavar med ett medel som har långsiktig verkan. Firman har också kapacitet för slamsugning där det behovet finns.

Rena, rensade öron klarar det flesta av att hålla själv. Även spola, tror vi. Men till att hålla rent i våra rör behöver vi hjälp. Då ringer vi till Spolservice i Ljungbyhed!