Söderåsbygden – inbjuder till äventyr

Allt fler vill uppleva äventyrlig safari i närmiljön. Oron utomlands och ”oupptäckta” närmiljöer bidrar. Få bygder inbjuder till rikligare möjligheter till spännande än Söderåsbygden.

Att bygden är rik på såväl växt- som djurarter är känt och lockar till många och långväga besök. Mindre känt och omtalat är de unika geologiska förhållanden, där Skåne har landets mest varierande och intressanta. Bidragande är den breda sprickzonen mellan Svarta havet och Norge – kallad Tornquistzonen – som skär genom Skåne mellan Simris-hamn och Torekov. Stora delar av Söderåsbygden finns inom sprickzonens område och har unika geologiska förhållanden. Här framstår Röstånga som särskilt intressant.

Norr om sprickzonen finns den svenska urbergsskölden, som är en del av baltiska urbergsskölden, som mest består av gnejs och granit. Söder om sprickzonen finns sedimentärplatån som är en del av mellaneuropeiska sedimentärberggrunden.

Det har genom årmiljonerna varit stora rörelser i skånska berg- och jordmassorna. T ex har förkastningar skapat det vi i dag beundrar och som är ett stort turistmål, nämligen Söderåsen och dess sprickdalar.

I Skåne uppskattas till 150-talet vulkanrester, Den vackraste finns i Jällabjär vid Röstånga. Den höjer sig 60 meter över omgivningen och har på toppen en tio kvm stor blottad basalt. Då kan också nämnas att innanför Jällabjär finns Djupadal och där kan det studeras det som kallas ”Sveriges vackraste basalttuff” (ser ut som en slagghög och är vulkanisk tuff).

Förkastningarna har lett till en rad sevärda geologiska formationer: Skäralid, Rallte (betyder ”stig in”), Nackarp, Odensjön med flera.

I Nackarp finns vad som beskrivs som ”konstiga koniska kullar” och är en samling minivulkaner. Innanför finns den cirkelrunda Odensjön som förbryllat och gett upphovs till fantasifulla teorier. Mitt i Röstånga finns ”södra Sverige vackraste Breccia” (finkornig mellanmassa med skarpa bitar av berg).