Unik minnessten – över innebrända hästar

bild-2Ljungbyhedsbygden är rik på minnesmärken. En stor andel är militära minnesstenar. Men en ”sticker ut”: Kronprinsens Husarers minnessten över 35 innebrända stamhästar.

Kronprinsens husarregemente sattes upp i Rügen 1758, kom till Sverige 1772 och hade övningsplats i Bonnarp i Ljungbyhed till 1913. Då riksdagen 1925 beslöt skära ned försvaret försvann Husarerna – 1927. En kamratförening bildades, med årlig kamratträff i Bonnarp vid Husarernas minnessten. Men avstickare sker till minnesstenen över 35 innebrända hästar.

På den mycket enkla stenen, som finns på hästbegravningsplatsen 500 meter norr om Bonnarp står: ”Ägnad minnet av de den 3 juli 1911 innebrända stamhästarna vid tredje skvadronen av Kronprinsens husarregemente.” Sedan finns inristat numren på de 35 stamhästarna.

Vid kamratträffen i Bonnarp 1986 – på 75 årsdagen av den tagiska händelsen – fanns då 95-årige Nils T H Bengtsson med. Han var med vid branden 1911. Nu gav han en personlig minnesbild från ödesdagen. Det blev en mycket känsloladdad stund då Nils T H Bengtsson berättade om branden, med tårarna rinnande nedför kinderna, och om dödsskriken från de 35 hästarna. Det grep honom så hårt att han fick avbryta talet, få tid för återhämtning, men återkom och avslutade sitt tal.

Den 3 juli 1911 var en festdag. Anhöriga hade kommit för att ta del av programmet. Så kom kvällen. Avsked togs av de anhöriga, ackompanjerat av blixtar och muller.

”Vid 23-tiden började det brinna i logen där de 35 hästarna stod uppbundna. Trots energiska insats med vattenlangning gick inte elden att få stopp på. Hästarna ”klättrade på varandra”, dödsångestskri hördes över bygden. Så föll taket in. Vi husarer var lamslagna, kunde inget göra – mer än höra hur hästarna kämpade för att komma ut. Men alla blev innebrända. De begravdes på en plats 500 meter norr om Bonnarp. Där sattes minnesstenen upp”, framhöll Nils T H Bengtsson.