”Nådens skålar”

Precis utanför S:t Petri kyrkas västra sida och invid dammen finns en uppmärksammad skulptur. Det är Christian Bergs skapelse ”Nådens skålar”. Detta konstverk invigdes den 28 november 1976 och var en gåva till Klippans pastorat på kyrkans tioårsdag. Invigare var biskop Olle Nivenius, som konstaterade:

Grunden för kyrkan är att ge nåd. Med sin enkla symbolik – de två skålarna – framhäver konstverket nådens väsen. Den ena skålen tar emot och den andra skålen tömmer ut. Detta är nådens väsen, att ta emot för att ge vidare. Vägen till förtröstan är att öppna sig som en skål och erhålla Guds nåd. Herrens nåd är bättre än livets.