Nattvakt – ett önskemål

Mellan 1888 och 1931 fanns nattvakt i Klippan, för att tända gaslampor, se så avloppsbrunnar tömdes på natten som de skulle, hålla vakt på brand – och brottslighet. Behovet av nattvakt nämns av och till. Den behövs. Visst finns polis, vakter samt nattvandrare. Det räcker inte. En nattvakt nämns ofta i Söderåsbygdens tätorter. I slutet på 1800-talet hade Klippan fått acetylenlampor. De skulle tändas och släckas. Tjänsten kombinerades med annat. Norra Åsbo Härads Brandförsäkringsföreningen anslog medel. Tjänsten besattes av Johannes Bengtsson 1888 och Sven Olsson 1904. Han blev siste vakten. 1931 drogs den in.