Frivilligorganisation med lång historia

Hjälporganisationen Röda Korset känner nog de flesta till. Det är en av de äldsta organisationerna i sitt slag.

Röda Korset grundades för att skydda mänskligt liv och mänsklig hälsa, för att garantera respekten för alla människor, och för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Internationellt sett är Röda Korset en humanitär rörelse som består av flera av varandra oberoende organisationer, men med gemensamma grundläggande principer, mål, symboler och stadgar.

Det ursprungliga syftet för organisationen var att hjälpa sårade soldater i krig. Den schweiziske affärsmannen Henri Dunant hade tillsammans med ett antal frivilliga tagit hand om sårade och nödställda soldater på slagfältet vid Solferino 1859. Dunant förde fram tanken om en neutral organisation som skulle ha som uppgift att hjälpa nödställda i sin bok ”Minnen från Solferino”. Året därpå – 1863 – tog Henri Dunant och juristen Gustave Moynier inititiativ till det som senare blev Röda Korset.

Det röda korset – en skyddssymbol

Symbolen – det röda korset – har genom historien synts på ambulanser som hämtat skadade människor, på lastbilar på väg med förnödenheter till nödställda människor, på armbindlar på volontärer i samband med kriser. Det röda korset har varit en skyddssymbol som stått för neutralitet och humanitärt stöd.

Volontärer – frivilligarbetare

I hela världen finns cirka 100 miljoner volontärer och anställda inom Röda Korset. I den muslimska delen av världen kallas organisationen Röda Halvmånen. I Sverige bedrivs en omfattande verksamhet med insamling av pengar, kläder och andra förnödenheter till behövande människor. I samband med den stora flyktingströmmen förra hösten var behoven av vinterkläder stort och Röda Korset i Ljungbyhed fick betydande arbetsuppgifter med att samla in, sortera och dela ut kläder och fritidsartiklar till de flyktingar som kom till Migrationsverkets boende på Ljungbyhed Park.

Kupan – mötesplats och butik

Röda Korset har ett flertal second hand-butiker i Sverige med namnet Kupan. I Skåne finns ett 25-tal ”Kupor” och i Klippan ligger den på Allégatan 12. Kupan är inte bara butik utan också en mötesplats. Att få en kopp kaffe och en pratstund på Kupan är något som många uppskattar.

– Vi är cirka 140 medlemmar i Klippan, berättar Lena Eek som är ordförande i Röda Korset i Klippan. Men vi är alldeles för få som är aktiva. Vi behöver nya krafter som kan hjälpa till att driva Kupan. Vi måste bemanna med tre, helst fyra personer, för att ta hand om kunder och besökare. Nu är det på gränsen att vi klarar hålla våra öppettider.

Bakom själva butiken finns en lokal där mottagning och sortering av gåvor görs. Här pågår ständigt ett arbete för att skilja det som inte går att sälja från det som skall ut i butiken.

– Det är mycket saker och kläder som skänks till Röda Korset. Bland annat får vi många dödsbon, säger Helen Sturk som arbetar med att sortera gåvorna. Det som är användbart går ut till butiken och säljs där. Vissa saker kör vi till återvinningen.

– Kläder och skor som inte går att sälja skickas vidare och hamnar i Holland där det så småningom blir ljuddämpande mattor till disk- och tvättmaskiner, fortsätter Lena Eek. För detta får Röda Korset i Sverige några kronor per kilo. Så även om det inte går att sälja bidrar det ekonomiskt till vårt arbete med att hjälpa nödställda.

Har du tid över och vill hjälpa till med humanitärt arbete så vet du att Röda Korset finns. Röda Korset har räddat liv och gjort tillvaron drägligare för många människor över hela världen i 150 år. I Klippan utförs det frivilliga arbetet i gemenskap med andra, genom bössinsamlingar och butiksarbete på Kupan i centrala Klippan. Ett arbete som i slutändan ger medel till Röda Korsets verksamhet, för medmänniskor i nöd. Kanske något för dig?

Källa: wikipedia.se och www.redcross.se


Vill du arbeta aktivt för Röda Korset?
Kontaktpersoner:
Klippan: Lena Eek 042-154218, 070-2841898
Ljungbyhed: Sven Sjöling 070-626 71 79
Färingtofta: Marianne Ljungdahl 0435-770048
Perstorp: Sven Erik Sjöstrand 076-8541985
Östra Ljungby: Berit Paulsson 0435-22278, 070-9700783