Med barnen i den friska luften

Att en skola och förskola heter ”I Ur och Skur” säger en del. Barn mår bra av att röra på sig och vara ute. I Ljungbyhed finns skolan där omsorg och undervisning sker såväl inomhus som utomhus. Pedagogiken tar sin utgångspunkt i friluftsliv och upplevelsebaserat lärande.

I Ljungbyhed har I Ur och Skur-förskolan Statar­längan, med sina 27 barn i åldern 1 – 5 år, funnits sedan 1989. Förskolan är liten och har Herrevadsklosters behagliga miljö inpå knutarna. På gångavstånd finns skolan med förskoleklass (6-åringar), klass 1-2 och 3-4. Skolan har 40 elever och den lägsta klassen har ett nära samarbete med skolan.
– Vi är en liten skola, men har plats för ytterligare några elever, säger Lotta Lundberg som är rektor på skolan. Nu har vi fått större och mer ändamålsenliga lokaler. Det firar vi med Öppet hus den 24 maj där alla hälsas välkomna!

Ekonomisk förening

Skolan drivs som en ekonomisk förening där styrelsen består av personal och föräldrar. Skolan är knuten till Friluftsfrämjandet som startade förskolor för drygt trettio år sedan. Föräldrarna engageras i verksamheten och har genom detta god insyn i dess arbete. Delaktigheten som förälder ökar också när man hjälper till med det praktiska arbetet på skolan. Just nu arbetar man tillsammans med utemiljön för att den ska bli stimulerande och inbjuda till lek och samvaro. Samverkan mellan skolpersonal och föräldrar är viktig för att uppnå ett bra resultat.

Nya lokaler

Skolverksamhet startade man år 2000 i Broröd, men sedan 2008 finns man alltså på Herrevadskloster. Skolan bedrivs i så kallad B-form med två årskullar tillsammans i grupperna, klass 1-2 och klass 3-4. I Ur och Skur har nu genom renovering och tillbyggnad fått bättre utrymmen och funktionella lokaler. Såväl förskola som skola Iigger vackert i den lummiga miljö som Herrevadskloster utgör.

Upplevelsebaserad pedagogik

Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.
– Vi bedömer om undervisningen passar bäst att vara utomhus eller inomhus, fortsätter Lotta Lundberg. Det är mycket undervisning som kan bedrivas utomhus när man är i rörelse. Som exempel har vi ”tallinjen” som är ett system med brädor där vi kan lära oss räknesätten och multiplikationstabellen ute på skolgården.

Historisk miljö

Den omgivande miljön innehåller också fina möjligheter för pedagogiken. Att undervisa om de historiska epokerna i autentisk miljön ger lite extra. I närheten finns stenåldersgravar och i den historiska klostermiljön där munkar en gång verkade ges fina tillfällen till förmedling av kunskap. En spännande och intresseväckande miljö för barnen!

Om Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet – en ideell organisation – bildades 1892 och har cirka 300 lokalavdelningar. Dessa arrangerar
friluftsaktiviter i första hand för barn och unga. Sedan 1983 organiserar Friluftsfrämjandet förskolor med namnet I Ur och Skur, där utomhusaktiviteter har stor betydelse för pedagogiken. Idag finns 200 förskolor och 7 skolor i Sverige.