Bygden stationsrik – Klippans kommun hade 11

I Söderås Journalens spridningsområde finns tre järnvägsstationer i dag. Annat var det förr. Som mest var det 20, där det som idag är Klippans kommun hade 11 stationer/påstigningsställen.

Sverige expanderade. Industrialismen utvecklades. Kommunikationer behövdes, för gods och personer. I början av 1800-talet var kanalbyggen högsta modet, även i vår bygd. Så kom järnvägen. Planerna på kanaler ströks. Bygderna skulle ha järnväg, med flera stationer eller hållplatser – där det med en ”stinsspade” i storformat på stång stoppades tåg då resenärer väntade. Där ångtågen – det fanns givetvis bara sådana – stannade växte bebyggelse upp.
Första järnvägen i bygden var mellan Helsingborg och Hässleholm, som invigdes den 17 mars 1875. Den hade varit i gång sedan februari med kritiserad persontrafik. Stationer/hållplatser blev det i Åstorp 1875, Kvidinge (1875-1978 och åter 2015), Klippan 1875, Söndraby – vid Vedby IP – (1946-1967), Hyllstofta (1875-1971) och Perstorp 1875.

Nästa järnväglinje i bygden kom 1892, mellan Klippan och Röstånga, sedan till Eslöv. Här fanns hållplats i Övad (1926-1940) som bytte namn till Forsmöllan och fanns till 1961. Ett Öved fanns vid Sjöbo. Namnen var för lika. Övad fick byta namn. Ljungbyhed, Skäralid och Röstånga fanns mellan 1892 och 1961.

Den så kallade ”krösabanan” (”krösa” är lingon) kom 1894 och gick mellan Åstorp och Värnamo. Banan lades ned 1968. Stationer/hållplatser hade funnits i Åsljunga sedan 1894, Ö Spång 1949, Örkelljunga 1894. Eket 1894, Stidsvig 1897, Ö Ljungby 1894, Kärreberga 1893 och Åstorp (som först kallades Björnekulla).

En järnvägslinje fanns i kommunens nordvästra del, mellan
Ängelholm och Ö Ljungby från 1904 och Ö Ljungby – Klippan 1907. Station/hållplats fanns i Källna (1904-1953), Ö Ljungby (1894-1978), Lyckås-Rösa (1920-talet – 1953), Gråmanstorp (1907-1953).