”Ättikan” kom 1881

På Gustafsborgs mark i Perstorp hade glasbruket Henrikstorp legat. Det var sedan länge borta.

Då drevs allt som säteri, på en mager mark. Men på 1860-talet gick säteriet i konkurs. Från Tyskland till Sverige och tog över Gustafborg, kom Carl Wendt. Hans son William utbildade sig till civilingenjör i kemi. Han återvände till Perstorp 1874 och startade en liten ättikfabrik 1881. Den kallades ”Stensmölla Kemisk Tekniska Industri”, som blev Skånska Ättikfabriken. Men blev Perstorps AB först 1966. Satsningen på medicinkemiska produkter gav lyft, vid både första och andra världskriget. Mest känt blev företaget genom Perstorps-plattan. Idag är företaget spritt över världen.