Korsmässodagen

I äldre tider firades 26 allmänna helgdagar. Flertalet av dessa kom på andra halvåret. September månad hade många helgdagar. En var ”Korsmässodagen”, den 14 september. En dag speciellt för korset. Bakgrundsbeskrivningen skiftar. En är från 300-talet, då kejsare Konstantin i romarriket anses ha sett ett kors på himmeln då han invigde ”heliga gravens kyrka” – ”den 14 september.” Men dagen har även prosaiska förtecken i t ex Sverige. Allt från det att flyttfåglar ger sig iväg från landet till det att skördarna ska vara avslutade för olika jordbruksprodukter – säden i Dalarna, potatisen i Bohuslän. Men även att alla grindar och dammar ska öppnas i Halland. Dagen hette ”Korsmässodagen” till 1901.