Centrum för träskor

Färingtofta blev ett centrum för träskotillverkning. I landshövdingens årsberättelse för 1901-1902 heter det: ”Inom Färingtofta socken med dess rika tillgång på al idkas såsom hemslöjd toffel- och träskomakeri i rätt stor omfattning.” Att hemslöjd blommade i orter som fanns inom ris- och skogsbygder är vanligt. Anledningen var att jordbruket inte gav tillräcklig intäkt. Sedan blir det tillfälligheter – och konkurrens och ”sunt förnuft” – som avgjorde vad som skulle tillverkas. I Färingtofta blev träskor en stor artikel. Då Carl von Linné gjorde sin ”Skånska resa” 1749 konstaterade han att ”alla i allmogen i Skåne” hade träskor.