500 pedagoger på temadag om ”En dag för lärande”

Den 14 augusti samlades alla pedagoger i Klippans Kommun tillsammans med sina verksamhetschefer för en heldag. 500 lärare deltog i grundläggande utbildningar, fortsättningskurser, workshops och spännande föreläsningar!

Lizette Martinsson och Jonas Abrahamsson är IKT-pedagoger i Klippans Kommun. En IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen. IKT står för Internet, Kommunikation och Teknik. Rollen kan vara med fokus på pedagoger eller fungera som resurs för eleverna.
– Det var pedagoger från förskoleverksamheten, grundskolan, gymnasiet och Komvux som hade bjudits in. Det var första gången som vi samlade alla pedagoger till en och samma dag. Tidigare har vi delat upp det mer men i år valde vi att slå ihop det, säger Lizette.

Temadagen ägde rum på Åbyskolan i Klippan där man också åt lunch tillsammans. Samtidigt passade kommunens nya kostchef, Lill Spenninge, på att presentera sig för alla som var där.

Workshops och utbildningar för alla

Under dagen hade Lizette och Jonas satt ihop ett digert program. För de nyanställda pedagogerna fanns möjlighet att lära sig mer om den skolportal som används inom kommunen. På plats fanns också interna och externa föreläsare.
– Bland annat var NE (Nationalencyklopedin) på plats och berättade om hur deras tjänster kan används i vår utbildning. Ungefär 30 av våra egna pedagoger höll i olika workshops och ett 20-tal externa aktörer berättade om sina hjälpmedel och tjänster, fortsätter Lizette.

Dagen var uppdelad i olika ”spår” med grundläggande kunskaper, fortsättningskurs, avancerad kurs och ett föreläsningsspår.
– Bland annat så hade vi bjudit in förläsaren John Steinberg. Han är en välkänd föreläsare som pratar mycket om hur IKT kan spela en roll i det pågående lärandet. Vår nya skolchef, Rose-Marie Bergman, fick även tid att presentera sig inför all personal.

Nu ska dagen utvärderas och Lizette och Jonas ska se om en liknande träff ska planeras inför nästa år.
– Det vi sett på vår gemensamma Facebook-grupp för dagen är att många är positiva till det stora utbudet av föreläsningar och workshops. Många hade velat hinna gå på fler aktiviteter under dagen, men det får man ta som ett gott betyg där vi lyckats pricka rätt bland workshops och föreläsare, avslutar Lizette.