Allting har två ändar, en början och ett slut!

Det har gått åtta år sedan jag startade Adapt Media och nu har det blivit dags att lämna över till nya ägare (se artikel här)!

Ja, tiden är något som går fortare och fortare för varje år som går. Så för att anpassa sig till detta faktum kan det ju vara lämpligt att se till att skaffa sig lite möjlig arbetsfri tid på dygnets 24 timmar. Det är den möjligheten jag ska ta nu när jag lämnar över Adapt Media till de nya ägarna Daniel Kristensson och Jimmy Andersson, och detta är jag ödmjukt glad och tacksam för att jag kan göra!

Det har varit en fantastisk, spännande och lärorik resa med de åtta åren på Adapt Media. Uppbyggnaden av alla kundrelationer och deras roliga uppdrag, utvecklingen med Söderås Journalen och www.klippanshopping.se. Jag vill tacka min personal, som också har blivit och är mina goda vänner, för den tid vi tillsammans har byggt upp företaget. Självklart vill jag också tacka min familj med min älskade hustru Gerd i spetsen. Dom har hela tiden stöttat och trott på mig och mina idéer.

Utan kunder hade det inte heller varit möjligt att bygga upp ett företag. Så självklart vill jag också tacka alla dem för ett givande och trevligt samarbete.

Under min resterande tid på Adapt Media, som innebär heltidsarbete som anställd ”rådgivare” i två månader och sedan 1 dag/per vecka från och med den 1 oktober och ett tid framöver, fortsätter jag som ansvarig utgivare för Söderås Journalen. När ”endags-veckan” börjar så börjar också en ny fas i livet. Med mer tid till både ”det ena och andra”. Vart det sedan leder mig vet jag ingenting om idag, men det blir säkert bra! Det enda jag vet är att jag är oerhört tacksam och ödmjuk för att ha möjligheten att råda över min tid dygnet runt!

Tjoho, framtiden!
Här kommer jag!

Bengt Wetterberg