Övning för viktig frivilliggrupp

FRG betyder frivillig resursgrupp. Deras uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen som t.ex. vid en stor olycka, brand, översvämning eller vid en annan så kallad extraordinär händelse.

I Klippans kommun finns en aktiv frivillig resursgrupp. Nyligen hade gruppen en större övning på en av sina trygghetspunkter i Klippans kommun.
– Trygghetspunkterna kan erbjuda besökarna aktuell information, krisstöd, vila och servering av lättare förtäring och dryck. Härifrån kan man även larma polis, ambulans och räddningstjänst, säger Christer Jönsson som är en av medlemmarna i Klippans frivilliga resursgrupp.

Trygghetspunkterna som finns i Klippans kommun är lokaliserade på följande ställe: Gamla Prästgården i Östra Ljungby, S:t Petri församlingshem i Klippan, Vedby Kyrkstuga i Klippan och Ljungbyheds församlingshem. Det är Civilförsvarsförbundet som organiserar, utbildar och tillhandahåller frivilliga resursgrupper.
– Vår uppgift är att kunna bistå kommunen vid fredstida kriser, och det övade vi på vid vår övning den 9 maj, fortsätter Christer.

Scenario: explosionsartad brand

Övningen den 9 maj var iscensatt på så vis att man låtsades att en explosionsartad brand uppstått i ett bostadshus i centrala Klippan. Detta innebar att ett 50-tal personer evakuerades och det var ett stort behov av information. Man iscensatte också att 7-8 personer hade fått lättare brandskador och därför fick transporteras till Vedby Kyrkstuga för omhändertagande.
– I övningen så inkommer larmet 07.30 från kommunen. Efter det inleds vårt arbete direkt. Vår larmkedja sätter igång att ringa runt så fort larmet inkommer och vi åker och öppnar Vedby Kyrkstuga. Därifrån utgick sedan vårt arbete och vi hade alla olika roller i övningen. Med oss i denna övning var också Åstorps FRG, säger Christer som för dagen var ansvarig för presskontakter. Övningsledare var Civilförsvarsföreningens ordförande Åsa Johansson.

Fler medlemmar alltid välkomna

För att bli FRG-medlem ska man genomföra en basutbildning på 36 timmar. I utbildningen ingår bland annat att möta människor i kris, första hjälpen, hjärt- och lungräddning och allmän brandkunskap.
– FRG får anvisningar och underlag för sin utbildning av Krisberedskapsmyndigheten (KBM). Vid insats lyder gruppen under Kris- och Säkerhetssamordnaren i Klippans kommun, Göran Tesfai Skoglund. Dagens hotbild mot Sverige pekar mer på möjliga effekter av ett fredstida, allt sårbarare samhälle med känsliga tekniska strukturer och en ökande aningslöshet. Exempelvis bör alla kunna klara sig själv i 72 timmar om man är frisk och kunna tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information.

Christer och de andra i Frivilliga Resursgruppen Klippan är nöjda med övningen den 9 maj.
– Vi behöver alltid fler medlemmar och är man intresserad och vill veta mer går det bra att kontakta oss via Civilförsvarsförbundet på www.civil.se, avslutar Christer.