Fåglar i tjänst

Miljövänlig ohyrbekämpning inomhus är ett önskemål. Det klarades i äldre tider. Då användes fåglar som bekämpare. Småfåglar fångades in, som kungsfågel, gärdssmyg och rödhake. Men framförallt buskskvätta, som lätt gjordes tam, var lätt att hålla inne men blev även så tam att den fritt kunde flyga ut och in i stugor. Vanligast var dock att hålla fåglarna innestängda tills ohyran var bekämpad. Sedan släppte de ut. Som kackerlackbekämpare hölls vadare som gluttsnäppa, svartsnäppa och grönbena. De blev ofta tama och gick omkring i stugan och fångade ohyra.