Trandagen glömd

Flyttfåglarnas ankomst på våren firas i många länder med riter och upptåg.

I Sverige var det så i äldre tider, särskilt då tranorna kom. Det var stort. Ett medeltida talesätt var: ”tranan bär ljus i säng”. Förklaringen var att då tranorna anlänt var det så ljust att man inte behöver tända ljus på kvällen, sommarhalvåret började. När kommer då tranorna, enligt detta talesätt? I en skånsk vers förkunnat att ”Tredje torsdagen uti Tor (så kallades mars), då träder tranan på Skånsk jord”. Det innebar även att pigor och drängar fick ett extra mål mat på dagen. Trandagen firas med upptåg. Barn – ibland vuxna – klädde ut sig till tranor, barnen fick godis, de vuxna höll fest på ”tranafton”. Denna gamla ”högtid” är idag okänd. Nu välkomnas tranorna vid Hornborgasjön.