Termometer oumbärlig

De flesta har febertermometer. Det såg engelske läkaren Thomas Clifford Allbutt till.

1867 tog han fram en kliniskt enkel termometer. Venetianske läkaren Santorio Santorio blev – på 1500-talet – först att förlita sig på observationer och experiment, inte på gamla auktoriteter, för att fastställa sjukdom. Då behövdes termometer, som blev allt bättre. Men de var för stora och osäkra. Fahrenheit och Celsius temperaturskalor kom. Sedan Cliffors Allbutts små, praktiska termometrar.