Missväxtår slog hårt

Missväxt förekom, vissa år värre än andra.

Effekten blev att den svagare delen av befolkningen drabbades hårt. Ibland så hårt att myndigheterna i kommunen fick ge stöd. Så var det missväxtåret 1868 i Klippan (som då hette Gråmanstorps kommun) – men var likadant i hela Söderåsbygden. Särskilt byarna norr om Bäljaneå drabbades så hårt att 135 personer befriades från att betala sin personskatt, som var 50 öre för man och 25 öre för kvinna.