Genus, identitet och självbild på schemat

Självbild, självkänsla, genus, identitet och normer. Starka funderingar för alla, men kanske extra starka när man är högstadieelev.

Med fokus på detta bjöd kamratstödjarna och arbetslagsledarna Niloofar Mehrali och Ida Persson på Snyggatorpsskolan in Martin Widerberg från Filmcentrum. 125 elever på högstadiet har nu påbörjat det viktiga arbetet kring vad normer, identitet och genus innebär för dem.
– I våra jobb som lärare och kamratstödjare har vi lyssnat på eleverna och frågat vad de skulle vilja jobba lite extra med. Känslor, självbild och självkänsla var sådant som många ville prata mer om, säger Niloofar.

Martins besök ingår i Snyggatorpsskolans projekt ”Skapande Skola”. På den första träffen tittar eleverna på filmen ”ToyBoy”. Sen får eleverna tolka filmen och själv göra en film som är normbrytande och tar upp vad man diskuterat.

Skapar förändring

Martin är regissör, producent, fotograf, konstnär och pedagog. Han hade själv en ganska stökig och svår skolgång.
– Det häftigaste med den här typen av uppdrag är att se den förändring man kan skapa hos eleverna. Jag kan se att deras kroppsspråk förändras och de får en annan blick när de vågar tro på sig själv, säger Martin.

Eleverna tar själv fram lösningarna utifrån de diskussioner som uppstår. Det Martin vill att eleverna ska reflektera över är de normer som finns i deras värld, vad är normer och vad är normativt?
– Genom de här diskussionerna kan eleverna lära känna sig själv och sina värderingar bättre. Det är viktigt för oss att vi alla jobbar med likabehandling, värdegrund och identitet, säger Niloofar.

Eleverna lyssnar vidare på Martin som entusiastiskt leder dem in i tankar och diskussioner om normer och självkänsla. Projektet fortsätter hela våren och den 5 april gästar Jonas Helgesson skolan och berättar om sitt liv med en cp-skada.