Fastighetsskatt kom 1811

Fastighetsskatten har diskuterats genom åren. Borgerliga regeringen avskaffade denna och återinförde ”kommunal avgift”.

Att ta ut skatt på fastigheter blev kommunal rättighet 1811 och sedan statlig skatt. ”Kommunalskatten” skulle finansiera fattigvården, men blev betydelselös på landsbygden – som i Söderåskommunerna. I städerna betydde den mer. På landsbygden fick man fortsätta med att finansiera fattigvården med räntor, donationer, kollekt, böter, insamlingar vid tillställningar och annat. Men från 1847 tillkom en fattigvårdsförordning. Den innebar att kommunerna helt tog över fattigvården, som finansierades via kommunal skatteuttaxering.