Perstorp främst

1950 beslöt riksdagen införa ett nionde år i grundskolan.

Det hade 1946 års skolutredning föreslagit. Syftet var att grundskoleavslutningen blev gymnasieförberedande. En för-söksperiod med nio år skulle genomföras. 1952 var det möjligt för kommuner att delta i försöket. Perstorp var en av dessa kommuner och blev därmed en av de första i landet med nioårig grundskola. 1961 beslöt riksdagen införa obligatorisk nioårig grundskola.