Biogas i fokus på företagsträff

Kvällen den 8:e oktober bjöd Klippans Kommun och Företagarna Klippan in till en After Work på Best Western Hotell i Klippan. Ämnet för kvällen var biogas och framförallt biogasdrivna fordon.

Anders Lindberg, Näringslivsutvecklare Klippans Kommun, inledde kvällen med att hälsa de 25-talet deltagarna välkomna till bords. Efteråt presenterade Adnan Pehlivanovic, ordförande Företagarna Klippan, kvällens föredragshållare Desirée Grahn från Biogas Syd. Hon hade även med sig Magnus Extergren från Öresundskraft och Lars Bengtsson, E.ON.

Desirée Grahn inledde med att presentera Biogas Syd, som är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. Ett nätverk där näringsliv, offentlig sektor och forskning deltar. Biogas Syd arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas. Deltagarna fick sedan en kort genomgång om vad biogas är, hur det framställs, vad det används till och var man kan få tag på det.

Efter föredraget så följde en frågestund som Öresundskraft Magnus Extergren höll i. Han, Lars Bengtsson och Desirée Grahn svarade på deltagarnas frågor om biogas, tankställen och gasbilar.

Under sitt inledande föredrag genomförde Desirée Grahn även en kort enkät om hur många som kunde vara intresserade av att byta till en gasbil nästa gång de bytte bil. Det var bara ett fåtal som kunde tänka sig det. Men i den efterföljande diskussionen visade det sig att motståndet till gasbilar inte var bilarna i sig. Problemet var det stora avståndet till tankställen. I och runt Klippan finns i dagsläget inga! Magnus Extergren gav dock ett löfte: Om kommunen och Nårab tog ett beslut att de ska gå över till gasdrivna fordon, så skulle Öresundskraft bygga ett tankställe för gas i Klippan. Värt att notera är att Nårab, redan idag, har en gasbil som de testkör i Klippan.

Efter frågestunden tog Anders Lindberg till orda och informerade om kommande evenemang. Den 12:e november kommer nästa företagsträff att hållas. Var denna hålls är ännu inte bestämt. Den 14:e november så kommer 6K (de sex inlandskommunerna i Skåne) att vara iväg på ett studiebesök på Findus. Anders bad deltagarna även att gå in på kommunens hemsida för att nominera årets köpman.

Avslutningsvis fick det blivande kommunalrådet, Kerstin Persson (S), presentera sig. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet har i dagarna kommit överens om ett samarbete under den kommande mandatperioden. Denna nya koalition kommer att ta över makten i kommunen vid årsskiftet.