Ung Företagsamhet i fokus på företagsfrukost

När 20-talet morgonpigga Klippanföretagare träffades för frukost på Best Western Hotel Klippan den 10 september var det Ung Företagsamhet som stod i centrum. Regionchefen för UF Skåne, Susanne Wahlgren Persson berättade om organisationen, och efterlyste fler rådgivare till UF-företagen.

Ung Företagsamhet är en världsomspännande organisation. UF Sverige ingår i den europeiska medlemsorganisationen som består av hela 35 länder. Syftet med Ung Företagsamhet är att utbilda ungdomar i entreprenörskap. Dess mest kända verksamhet är den som bedrivs i gymnasieskolorna. Där får ekonomistuderande elever möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag.
– Vår viktigaste uppgift är att ge unga en tro på sin egen företagsamhet, och även att lära ungdomarna hur man driver ett företag, från teori till praktik, sa Susanne Wahlgren Persson.

Medverka som rådgivare

Susanne Wahlgren Persson uppmanade även företagarna på plats att, om de inte redan gjorde det, medverka som rådgivare till UF-företagen på gymnasieskolan.
– Man måste ha en rådgivare i varje företag. Vi har genom åren sett att det är väldigt utvecklande för ungdomarna att komma i kontakt med personer från näringslivet, så det hoppas jag att ni är sugna på att ställa upp med.

Politiker på plats

På plats fanns också kommunalrådet Kenneth Dådring (M) och oppositionsrådet Kerstin Persson (S). Som relativt nya på sina poster var de båda överens om att det var viktigt för dem båda att lära känna Klippanföretagen ordentligt. Kenneth Dådring passade också på att lyfta fram den topplista som tidningen Dagens Samhälle tagit fram över alla svenska kommuner och deras inbördes politiska konflikter. Ju högre upp på listan man låg, desto fler konflikter i kommunpolitiken.
– Glädjande nog kan vi konstatera att Klippan låg bland de 20 sista av Sveriges alla kommuner i denna undersökning, vilket är ett gott betyg till det politiska klimatet här, som präglas av samförstånd.
Kerstin Persson höll med.
– På det kommunala planet skulle jag säga att vi är ganska mycket överens, men på riksnivå ser det ju helt annorlunda ut så klart.