Johanna och Johan byter igen!

För ett år sedan blev Johan Wetterberg tjänstledig från Adapt Media för att jobba på Göteborgs Hamns kommunikationsavdelning. Johanna Zachhau kom då till Adapt Media som vikarie för Johan.

Nu har Johanna gift sig och är med sin familj i Colorado på ett tremånadersäventyr under september, oktober och november. Allting har löst sig på ett bra sätt för alla genom att Johan nu ”vikarierar för sin vikarie” Johanna under hennes ledighet. Den 1 december återvänder han till tjänsten på Göteborgs Hamns kommunikationsavdelning och då kommer Johanna tillbaka till oss efter sitt USA-äventyr.

Så kan det gå! När det går bra!

Bengt Wetterberg