Bilbesiktningen 50 år – Klippan började i Nyvång

1964 fick Sverige bilprovning. Det var inte populärt, men nödvändigt. Välståndsökningen efter andra världskriget innebar massbilismens genombrott. Klippan fick bilprovning 1965.

Sverige hade skonats från kriget. Produktionsmedlen var intakta. Arbetslösheten var minimal. Lönenivån hög. Välståndet ökade. Allt fler kunde skaffa bil. Nya breda vägar anlades. Trafiken blev allt intensivare. Långt ifrån alla bilar höll den standard som krävdes. Trafikolyckorna med skador och dödsfall ökade. 1951 noterades 12 000 dödade och skadade i trafiken, som tio år senare var 23 000. Något måste göras. Frågan om bilbesiktning togs upp och 1963 beslöt riksdagen grunda AB Svenska Bilprovning.

Verksamheten kom igång på prov på sju orter i landet 1964: Stockholm, Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Arvika, Söderhamn och Helsingborg. Ett nät med bilbesiktningsställen byggdes upp, inför obligatoriska bilbesiktningen, som startade 1965. Klippan var en av orterna. Men där fanns inga lokaler.

”Vi fick börja i tillfälliga lokaler i Nyvång. Sedan var vi en kort tid i tillfälliga lokaler även i Klippan innan vi kom in i nuvarande lokaler”, säger Karl Sönne, som varit med från bilprovningen början och inledde sin yrkeskarriär i Helsingborg men flyttades till Klippan då verksamheten kom igång på bruksorten.

Bilprovningen inleddes med frivillig avgiftsfri besiktning. Säkerhetsfrågorna var helt i fokus vid bilbesiktningen i början. Sedan har miljöfrågor kommit med. 2010 slopades statens monopol på besiktning. Privata aktörer kom med. AB Svenska Bilprovning finns kvar, men som en av flera aktörer.