”Preem-korset” blir cirkulationsplats

I det så kallade ”Preem-korset” i Klippan har det länge varit tal om att det ska byggas en cirkulationsplats. Den 2 december 2013 sattes det första spadtaget. Till våren kommer Klippans färskaste cirkulationsplats att kunna erbjuda bilister, gående och cyklister en säkrare passage.

Den knepiga korsningen vid Storgatan-Vedbyvägen-Klostervägen-Kyrkogatan har förbryllat många.
– Diskussionen om vad som ska göras åt trafiksituationen i korsningen har pågått länge. Nu blev det äntligen slag i saken! Vi har delat upp projektet i två delar, den första delen är klar och det är själva rondellen, säger Camilla Lundgren som är Entreprenad- och trafikingenjör på Klippans kommun.

Sänker hastigheterna

Nästa del blir att färdigställa arbetet. Då kommer man att göra en upphöjning vid övergångsställena, som gör att hela cirkulationsplatsen blir upphöjd.
– Även när trafikljusen fanns på plats hade kommunen funderingar på att bygga en rondell. På det här viset får vi ner de alldeles för höga hastigheter som folk håller på de berörda vägarna.

Konstverk och invigning?

Under arbetet med den första delen, själva mittpartiet, stängdes Klostervägen av.
– Målet är självklart att störa trafiken så lite som möjligt. Jag hoppas att vi klarar oss med att enbart stänga Klostervägen under vårens arbete också, säger Camilla.