Djärv plan – hela Rönneå segelbar

1800-talets första hälft var ”vattenkanalernas tid” i Sverige. Djärva planer fördes fram. Våren 1856 presentades tankar på att göra hela Rönneå segelbar – från Ängelholm till Ringsjön.

Kanalbyggandet har gamla anor. Första dokumenterade kanalbygget är 5 000 år gammalt – i Mellanöstern. Europa blev tiden mellan 1760 och 1790 ”kanalbyggandets guldålder”. Det sammanföll med industrialismens utbyggnad och ökat behov av transporter. I Sverige gjordes tidigt försök att förbinda Mälaren med Östersjön, av Engelbrekt. Men det blev inte av. Första fullbordade kanalen anlades vid Kalmar, kallad ”Drags kanal”, som stod färdig 1558. Gustaf Vasa ville ha kanal vid Hjälmaren, som byggdes först 1596 – 1610. I Sverige blev tiden 1770 – 1860 en ”kanalprojektens tid”, då byggdes bl a Göta kanal, 1809 – 1832. Kanaler sågs som vårt nya transportsystem. Men så kom järnvägen, kanalförslagen försvann.

En grupp privatpersoner i NV Skåne tillkännagav i april 1856 att de tänkte undersöka möjligheterna att få hela Rönneå segelbar, från Ängelholm till Ringsjön och kanske vidare till Vombsjön och Krageholmssjön och mot havet. Frågor var: Kunde projektet genomföras? Gick det att bygga förbi hindren vid Åby (Klippan), Pappersbruket, Forsmöllan, Djupadal och kvarnställen vid Hasslebro? Vad skulle det kosta? Rapporten tog tid. Tankar på järnväg kom, kanalprojektet avskrevs. Dock fanns båttrafik en tid på Rönneå till i höjd med
Sönnarslöv.