Krona och öre – infördes 1873

Vårt system med kronor – och numera borttagna öret – antas ha funnits mycket långt tillbaka i tiden. Så är det inte. 1873 infördes betalningssystemet.

Byteshandeln vara mot vara var opraktisk. Nytt system behövdes. Det uppstod i västra delen av Mindre Asien 600 år f v t. Värdefull metall – som silver – formades i lämplig storlek. För att visa rätt vikt – och värde – präglades metallbitarna och blev mynt. Spridning skedde till Europa. I Sverige börjades det prägla mynt, som var spritt i hela landet vid 1100-talets slut. Dock räknades det på olika sätt. Det var ohållbart. Mynt präglades både i silver och tunga kopparplåtar. Den tyngste vägde 19,7 kg.

Mynts värde likriktades allt mer. På 1360-talet kom ”örtungen”, ”öret” och år 1536 ”marken” som innehöll 8,23 gram silver. Mynt i silver- och kopparvärde uppstod. 1534 kom myntet ”dalern”. 1604 blev ”dalern” ”riksdaler”. I ”riksdalern” fanns 25,5 gram silver. Värdet varierade med silverpriset. Från 1620 fanns dubbel myntfot – silver och koppar. ”Plåtmynten” fanns 1644-1776. Sedlar kom under Karl XII:s tid. ”Oinlösliga sedlar” fanns mellan 1789-1803. Oreda i värdering och uppdelning uppstod. 1855 kom ny mynträkning. Decimalsystemet infördes. ”Riksdaler riksmynt” blev lika med 100 öre.

Det ledde till den myntreform som gäller idag. Från 1873 infördes ”krona” som mynt, indelad i 100 öre. Så även i Danmark och Norge. Kort tid fanns även guldmyntfot. Nuvarande myntlag är från 1872. Nu har det blivit ”digitala mynt”.