Bygdeföreningen 20 år – bjuder ”hem” till Klöva Hallar

Släktforskningen har ökat intresset för bygderna. Det har bygdeföreningarna tagit fasta på. En är 20-åriga V Sönnarslövs bygdeförening, som den 12 maj anordnar hemvändardag.

Sedan långt tillbaka har det ordnats släkt-, klan- och storklanträffar, som dagens släktträffar kan ses som en fortsättning av. Skol- och konfirmandträffar finns. Annan populär form av träffar är hemvändardagar, i samarrangemang av hembygdsförening och församling. Programmet är givet: Gudstjänst i gamla kyrkan, samling på en intressant plats i bygden, olika slags information om bygden – och rika tillfällen att träffa gamla bekanta. Många vill besöka sin bygd. Ett eget besök ger lite. Men på hemvändardag så mycket mer: Ett välkomnande, program ordnat, information ges – det är fest.

Så planerar V Sönnarslövs bygdeförening att det ska bli den 12 maj, vid föreningens tredje hemvändardag och tillika föreningens 20-årsjubileum. Arrangemanget inleds med gudstjänst i V Sönnarslövs kyrka klockan 11. Sedan följer en rad aktiviteter samt förtäring i Klöva Hallar.

V Sönnarslövs bygdeförening bildades 1993. Bygden hade hamnat ”vid sidan om” efter det att Klöva Hallar förstörts i en brand 1977. Krika skola hotades av nedläggning. Kampanjen ”Hela Sverige ska leva” genomfördes, där idégrupper bildades i kommunen. En kallades V Sönnarslövs bygdegrupp. Arbetet i idégruppen och engagemanget för att rädda skolan ledde till att föreningen bildades. Det blev friskola, från 1995. Den förfallna tomten i Klöva Hallar köptes, området rustades upp till ett nöjescentrum. En bok gav ut. Om detta och mycket annat vill föreningen informera på hemvändardagen med foto, film och berättelser.