Ett riktigt hälsohus!

Vårdcentralen Klippan är ett riktigt hälsohus. En bred verksamhet med många specialavdelningar som alla arbetar för patienternas bästa – så lyder programförklaringen från verksamhetschefen Janet Hultberg.
– Vi försöker att arbeta mycket med hälsoförebyggande åtgärder, men följer även upp våra kroniskt sjuka noga, förklarar hon när Söderås Journalen hälsar på.

Många olika avdelningar

Under ett och samma tak rymmer Vårdcentralen Klippan alltså en rad olika avdelningar: Här finns läkare- och distriktssjuksköterskemottagning, barnavårds- och barnmorskemottagning samt ett antal olika specialmottagningar med inriktning på diabetes, astma/KOL, demens, inkontinens, hjärtsvikt och vaccinationer. Dessutom har Vårdcentralen Klippan även en rehabiliteringsenhet med egna sjukgymnaster, arbetsterapeut och kurator.
– Vi har även valt att vissa dagar ha en specialist inom psykiatri och en kardiolog på plats här. Tillsammans med erfarna allmänspecialister och duktiga ST-läkare som fortfarande är under utbildning tycker jag att vi har ett komplett team av personal, säger Janet Hultberg.

Livsstilsmottagningen arbetar förebyggande

En viktig del i vårdcentralens verksamhet är alltså att arbeta förebyggande. På livsstilsmottagningen ger man de patienter som behöver råd om exempelvis kosthållning, motion och rökavvänjning det stöd som kan behövas . När en patient söker till vårdcentralen flera gånger med upprepade besvär kan problemet ofta vara något livsstilsrelaterat, och då erbjuds man hjälp. Man kan även söka dit själv.
– Personalen försöker alltid att ställa de frågor som sätter fokus på att en livsstilsförändring kan vara till gagn för patienten. Hur äter du? Hur sover du? Motionerar du? Hur är det med rökning, alkohol och sockerintag? Ibland räcker det att väcka en tanke för att få till en förändring, men ibland möts vi naturligtvis av förnekelse och irritation också, säger Janet Hultberg.

Utbredda missuppfattningar

Det finns ett par utbredda missuppfattningar som Janet Hultberg skulle vilja slå hål på nu när hon har chansen. Den första är att man måste åka till sjukhusakuten i Ängelholm eller Helsingborg om man behöver söka vård utanför vårdcentralens ordinarie öppettider. Detta stämmer inte.
– Vi har en gemensam kvälls- och helgmottagning på Vårdcentralen Laxen i Ängelholm. Dit bör man i första hand vända sig med besvär av akut karaktär. Det finns ingen anledning att belasta akuten med mindre sårskador, onda halsar eller öron. Däremot vid svårare akuta tillstånd, som t ex bröst- och buksmärtor eller frakturer, ska man naturligtvis ringa 112 eller bege sig till sjukhusets akutmottagning.

Känner man sig bara lite krasslig är det oftast bäst att avvakta för att få hjälp på sin vårdcentral dagen efter, eller ringa Sjukvårdsrådgivningen på 1177. Vårdcentralen Klippan har öppen telefontid varje vardag mellan 8 och 17.

Ytterligare en missuppfattning är att man måste ha en remiss för att söka till sjukgymnast eller arbetsterapeut.
– Det är inte nödvändigt, utan man kan söka dem direkt. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster är legitimerad personal med hög kompetens och eget behandlingsansvar. Inte så sällan hänvisas patienter direkt till dem även av sköterskan i telefonen, av den enkla
anledning att de är specialister inom sina
respektive områden.

Gott samarbete

En fördel med att vara en sorts ”hälsohus” är att många kompetenser samlas på samma plats, och att man därigenom kan ta hjälp av varandra. Beslutsvägarna blir alltid väldigt snabba.
– Om till exempel någon av sjukgymnasterna känner sig osäker på vad anledningen till ett ryggproblem är så är det lätt att konsultera någon av doktorerna, för att gemensamt överväga remiss till röntgen och ortoped, eller kanske diskutera en sjukskrivning.

Bra enkätresultat

Varje år skickas en enkät ut till vårdcentralernas patienter, och patientenkäten för 2012 innehöll glada nyheter för Vårdcentralen Klippan.
– Vi fick mycket goda reslutat både när det gäller bemötande, tillgänglighet och information. Det känns väldigt roligt och vi tar det som ett bevis för att vår satsning på dessa saker fungerar, säger en nöjd Janet Hultberg.