Succé för Campus på Best Western!

Torsdagen den 21 mars redovisade studenterna från service managementutbildningen på Campus Helsingborg den undersökning man gjort om Klippans handelsliv och dess möjligheter. Redovisningen hölls på Best Western Hotell Klippan.

13 olika arbetsgrupper presenterade sina olika förslag inför nyfikna åhörare. Grupperna hade arbetat individuellt utan insyn i varandras arbete, men påfallande många av dem kom fram till liknande slutsatser. Dessa slutsatser var bland annat att ta vara på de produkter som alla gårdsbutiker i vårt område producerar. Andra idéer var att ytterligare framhäva den fina natur och miljö vi har runt omkring oss i kommunen. Flera grupper hade kommit fram till att det borde startas outletbutiker med olika inriktningar.

Varje grupp hade samlat sina förslag på affischer, och dessa finns nu utställda i kommunhuset så att även de som inte fanns på plats på Best Western denna torsdagskväll ska kunna ta del av de olika förslagen.

Så ett tips är att ta en vårpromenad ner till Klippans kommunhus och få lite inspiration om vad som kan hända och vara bra för Klippan i framtiden.