Betygssystem har växlat – men 1902-1962 ”lugn period”

Det pågår en allt intensivare diskussion kring betyg. Visst ska de finnas. Men när ska de börja sättas in? Borta är den lugna period på 60 år då ”absoluta betygssystemet” rådde – med bokstäver.

”Ge lärarna – och eleverna – lugn och ro på betygsfronten.” Uppmaningen hörs allt mer efter senaste utspelet. Nu gäller frågan: Ska elever behöva få betyg redan i lågstadiet?
Bedömningar av olika slag sker alltid. 1686 års kyrkolag införde husförhör, där alla i socknarna bedömdes. De få ungdomar i läroverk på 1600-
talet fick betyg och blev föregångare. På 1820-talet infördes ett striktare betygssystem – i fyra steg med bokstäver. Folkskolans införande 1842 innebar inte enhetligt betygssystem. Det kom 40 år senare, dock inte helt enhetligt. Tre system fanns vid 1900-talets ingång. Men från 1902 infördes ”absoluta betygssystemet”, som fanns till 1962. Betygen var helt kunskapsrelaterat och bokstavsgraderade.
1962 kom ”relativa betygssystemet i fem grader med siffror”. Det utgick från ”normalfördelning av prestationer bland ungdomarna”, t ex att sju procent skulle ha en ”5:a”. Men det gällde bara vid en bedömning alla elever i landet i en grupp, inte som kommuner trodde att det även gällde egna antal elever i en årskurs. Det blev fel och orättvist.
Nytt system infördes 1994. Det var ”mål- och kunskapsrelaterat” och hade tre steg och ville mäta kvaliteten i kunskapen. Det försvann. Nu gäller ett betygsystem med fördjupning av ”mål- och kunskapsrelaterade idén”, med bokstavssystemet. Den stora frågan nu är: När ska betygen börja sättas in?