Brobyggande mellan kommun och högskola

En möjlighet att knyta viktiga kontakter mellan Klippans kommun och Campus Helsingborg, och även ett sätt att få in lite nya idéer kring handeln i Klippan. När 60 studenter från service managementprogrammet kom till Klippan torsdagen den 28 februari var det med förhoppning om fortsatt samarbete.
– Vi tror mycket på det här projektet, säger Anders Lindberg, näringslivsutvecklare i Klippans kommun.

Guidad tur och föredrag

De 60 studenterna fick under dagen en guidad rundtur i Klippans kommun. Aktiviteterna inleddes med en guidad busstur med information om turism och landsbygdsutveckling, under ledning av kommunens turistchef Eivor de la Cueva och EU-samordnare Ann-Charlotte Thörnblad. Därefter tog man plats i aulan på Åbyskolan (Klippans Gymnasieskola), där det lyssnades det i tur och ordning till Anders Lindberg (berättade om näringslivet i Klippan samt visade fakta och statistik för kommunen), Klippans Köpmannaförenings ordförande Kent Andersson (informerade om föreningen och dess historia), Best Western Hotell Klippans Michael Lundin (visade film och höll föredrag om hotellet) och kommunalrådet Bengt Svensson (m) (berättade om sin syn på Klippan och framtida visioner och utmaningar). Efter lunch i Åbyskolans matsal tillbringade studenterna resten av dagen promenerandes runt i centrum, för att undersöka utbudet.
– Deras huvuduppgift är att plocka fram nya affärsidéer för handeln i Klippan. Vad saknas i butiksutbudet? Hur kan handeln i Klippan utvecklas? Vad är det studenterna kräver för form av service för att återvända som besökare, eller allra helst för att bosätta sig här? Allt mynnar ut i en redovisning som kommer att hållas på Best Western Hotell Klippan den 21 mars klockan 18.30. Då kommer de 13 projektgrupperna med handfasta förslag på vad som skulle kunna göras, säger Anders Lindberg.

Vill locka till vidare studier

Sedan tiden som näringslivsutvecklare i Åstorp har Anders Lindberg god kontakt med Campus Helsingborgs rektor Ola Thufvesson, eftersom man då hade ett liknande projekt i Åstorp. Anders Lindberg ser stora möjligheter för samarbetet.
– Det är av tradition en låg utbildningsgrad i de inre skånska kommunerna. Därför tror jag mycket på att skapa kontakter mellan högskola och näringsliv överlag. Det är också viktigt att få våra ungdomar mer intresserade av vidare studier efter gymnasiet. Därför kommer vi i samband med redovisningen den 21 mars även att ha studievägledare från Campus Helsingborg på plats på Åbyskolan för att presentera utbildningarna där för gymnasieeleverna.

Positiv med en blick utifrån

Ingen av de 60 studenterna från Campus Helsingborg är från Klippan, utan kommer från olika håll. Detta menar Anders Lindberg är positivt.
– De kommer utifrån och har inga direkta kunskaper eller fördomar om Klippan, utan kan se verksamheterna ur ett annat perspektiv. Kanske får någon eller några en så positiv syn på Klippan att de någon gång flyttar hit – det är det vi tillsammans ska verka för!