Personnummer 65 år

Utan personnummer, ingen identitet. Så är det för svenskar sedan 1947.

Då infördes personnummer, då med nio siffror, nu med tio. Allt fler har infört personnummer, senast Indien. I Indien med över en miljard invånare har personnumret tolv siffror. Tidigaste ID-handlingen är från 1400-talet – att visa sitt porträtt. 1464 utfärdade franske kungen Ludvig XI specialpass till kungliga budbärare, som kom att ligga till grund för de allt modernare ID-handlingar som togs fram och som numera bygger på personnummer: de sex första siffrorna är födelsedata, de tre andra geografisk födelsehemort och så framräknade kontrollsiffran.