Kommunalt civilförsvar

1987 blev civilförsvaret ett kommunalt ansvarsområde. 25-årsjubileum kan firas – om man vill.

I Klippan hade en civilförsvarsförening bildats 1985, som beklagade att de inte fick några ”ordentliga uppgifter”. Men 1987 blev det annat av. Då skulle 150 hemskyddsombud rekryteras i Klippans kommun – samt utbildas. Länsstyrelsen rekryterade och svarade för hemskyddsgruppchefer. Föregångaren till civilförsvaret finns i Riksluftskyddsförbundet, som bildades 1937 – som sedan blev civilförsvarsförbund.