Perstorp och krigen

Krig är förödande för deltagande länder. För de utanför kan det bli ekonomiskt lönsamt. Så var det för företag i Sverige.

Skånska Ättikfabriken i Perstorp var ett av dessa. 1900-talets inledning var svårt för ”Ättikan”. Det hade satsats mycket, som inte såg ut att bli en framgång. Bl a kreosot ur boktjära hade tagits fram som främst användes som läkemedel mot rödsot och lungsot. Så började rysk-japanska kriget 1904. Japanska soldaterna utrustades med kreosot, som gav uppsving för ”Ättikan” och trygghet åt Perstorp. Motsvarande uppsving kom vid kriget 1914 – genom företagets acetylsalisysyra.